Dot. pisma Poczty Polskiej z dn. 23.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że dane ze spisu wyborców z terenu Gminy Pszczółki, o których udostępnienie w terminie 2 dni roboczych wystąpiła Poczta Polska (brak imiennego podpisu) nie zostaną przekazane przez samorząd Gminy Pszczółki.

Na chwilę obecną nie ma podstawy prawnej uprawniającej samorząd gminny do przekazania takich danych.   


                                                                                  Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                      /-/ Maciej Urbanek