EKOWATER-OPERATOR sp. z o. o. nowym operatorem sieci wod-kan w Gminie Pszczółki

EKOWATER-OPERATOR sp. z o. o. nowym operatorem sieci wod-kan w Gminie Pszczółki

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego nowym operatorem sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Pszczółki została firma Ekowater-Operator sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Zakres umowy podpisanej przez wójta Macieja Urbanka oraz Leszka Bronka – prezesa zarządu obejmuje: usuwanie awarii, konserwację sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur, montaż, wymianę i plombowanie wodomierzy, odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Umowa została zawarta do 31.12.2020 r.

UWAGA! Awarie sieci wod-kan zgłaszamy do Urzędu Gminy w Pszczółkach, nr tel.: 512 048 480 lub 512 048 786 (w godzinach pracy urzędu).

Po południu oraz w weekendy: tel. 609 790 430 (Pan Łukasz Kaczmarski).