Gmina Pszczółki wdraża nowoczesny system rozliczeń za wodę i ścieki!

             Nowoczesna Gmina to taka, w której Mieszkańcy mają szereg ułatwień w załatwianiu spraw na linii Urząd - Obywatel. Jedną z takich spraw jest uiszczanie opłat za wodę i ścieki.
          W trosce o komfort Mieszkańców Gminy Pszczółki oraz o sprawniejszą pracę Urzędu, wójt Maciej Urbanek wprowadza nowy system pn. „Woda Millenium”.

                     Co to oznacza dla Mieszkańców?

- dla każdego z Odbiorców zostanie wygenerowany odrębny, indywidualny numer rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Pszczółkach, który będzie uwidoczniony na fakturze,

- Odbiorcy będą mogli skorzystać z EBOKa – Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego każdy Odbiorca będzie mógł się zarejestrować i sprawdzić m.in. stan płatności oraz uaktualnić swoje dane teleadresowe,

- poprzez system EBOK zyskamy również możliwość samodzielnego generowania faktur,

-  fakturę będzie można zapłacić od razu dzięki zamieszczonemu na niej kodowi QR - włączamy aplikację mobilną naszego banku, sczytujemy kod i wszystkie dane do przelewu uzupełnią się automatycznie.

         Kolejne miesiące będą czasem przejściowym – dotychczasowe zaległości należy uregulować według starych zasad, zaś te które pojawią się w tym roku będą już widoczne w EBOKU.

               Dzisiaj, razem z przedstawicielem firmy ALTI z siedzibą w Żukowie, wójt Maciej Urbanek podpisał umowę dotyczącą wdrożenia ww. programu.

           Co o programie „Woda Millenium” myśli Pan Andrzej Olszewski, prezes firmy ALTI:

„Dzięki EBOK-owi Mieszkańcy Gminy Pszczółki będą mieli szczegółowy wgląd do wszystkich swoich danych dotyczących zużycia wody i ścieków bez konieczności wizyty w Urzędzie Gminy. Dodatkowo faktury będą bardziej czytelne, wszystkie dane w niej zawarte dadzą pełen obraz sytuacji danego Odbiorcy, a kod QR pozwoli na szybkie dokonanie przelewu.”

           Proces wdrażania będzie następował stopniowo, a Mieszkańcy Gminy Pszczółki będą na bieżąco informowani o wszystkich zmianach.