Gminne punkty wydawania preparatów jodowych

Informacja Wójta Gminy Pszczółki dotycząca dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Informuję, że w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, do wydawania tabletek jodu potasu, zostały wyznaczone następujące punkty:
1.    Urząd Gminy w Pszczółkach ul. Pomorska 18,
2.    Świetlica wiejska w Żelisławkach ul. Rycerska 4,
3.    Świetlica wiejska w Ulkowych, ul. Kasztanowa 15,
4.    Świetlica wiejska w Rębielczu, ul. Główna 38,
5.    Świetlica wiejska w Kleszczewku ul. Pomorska 37,
6.    Świetlica wiejska w Różynach ul. Różana Góra 7A,
7.    Świetlica wiejska w Skowarczu ul. Gdańska 11,
8.    Budynek Fundacji Żyć Godnie, Kolnik ul. Dębowa 4,
9.    Mobilny punkt na placu rekreacyjnym w Ostrowitym.


WAŻNE! Mieszkaniec Gminy Pszczółki, niezależnie od miejscowości zamieszkania, może zgłosić się do dowolnego punktu.
Ww. działania są standardową procedurą przewidzianą w przepisach prawa i stosowaną na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.
W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki -> link tutaj
WAŻNE! Obecnie nie ma możliwości pobrania tabletek w punktach dystrybucji – wydawanie zostanie uruchomione dopiero w sytuacji realnego zagrożenia radiacyjnego, na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę. O rozpoczęciu akcji jodowej informować będą środki masowego przekazu, komunikaty na gminnej stronie internetowej, gminnych portalach społecznościowych, komunikaty emitowane z pomocą systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania.


                                                                                      Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                         /-/ Maciej Urbanek