„Granty PGR”- komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” informujemy, że Urząd Gminy zwrócił się z pytaniem dot. statusu oceny wniosków do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W odpowiedzi uzyskał informację, że obecnie trwa etap oceny wniosków. 

O rezultatach złożonego przez Gminę wniosku zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem strony internetowej www.pszczolki.pl.