I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz