Informacja dot. przebudowy ul. Kamiennej w Rębielczu


W związku z pytaniami Mieszkańców z ul. Kamiennej w Rębielczu odnośnie przebudowy drogi uprzejmie informuję, że odbędę spotkanie z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielami wykonawcy tj. kierownikiem budowy, na którym poproszę o wyjaśnienie spraw i uwag przedkładanych przez Mieszkańców.


Wszystkie uwagi proszę o przesłanie

do jutra tj. piątku 30 kwietnia 2021

do godziny 8:00

na adres: urzad@pszczolki.pl


Na spotkaniu zostaną one przekazane inspektorowi nadzoru i wykonawcy.Wójt Gminy Pszczółki

/-/

Maciej Urbanek