Informacja o ogłoszeniu przetargu

W piątek ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane pt. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pszczółki wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Pragnę przypomnieć, że pozyskane pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.975.500,00 zł zostaną przeznaczone na:
  • budowę zbiornika na wodę w Skowarczu,
  • modernizację oczyszczalni ścieków w Pszczółkach,
  • spętlenie sieci wodociągowych: Skowarcz-Różyny oraz Rębielcz-Żelisławki,
  • rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Skowarczu
  • likwidację oczyszczalni w Różynach i przyłączenie osiedla do kanalizacji.
Termin składania ofert upływa 24 maja 2022 o godz.10:00.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami przetargu zapraszam tu:

Wójt Gminy Pszczółki
/-/ Maciej Urbanek