Informacje dodatkowe - pochodzenie i parametry węgla

W związku z licznymi pytaniami dot. pochodzenia i parametrów węgla informujemy, że na terminalu w Gdańsku, z którego będzie korzystał Urząd Gminy w Pszczółkach, dostępny jest węgiel pochodzenia kolumbijskiego następującego sortymentu:
1. Groszek (według informacji od importera spełnia parametry ekogroszku), kaloryczność: 24,0-25,5 MJ/kg, uziarnienie: 8-25 mm
2. Orzech, kaloryczność: 23,5-24,5 MJ/kg, uziarnienie: 25-80 mm
3. Miał, kaloryczność: 21,5-23,5 MJ/kg, uziarnienie: 0-10 lub 0-50 mm