Informacje dotyczące realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 oraz programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023

Szanowni Państwo,

chcę poinformować, że udało nam się pozyskać środki finansowe w edycji 2023 dla Programu:

1. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- wsparcie w  wysokości  255.510,00 zł

2. Opieka Wytchnieniowa - dofinansowanie w wysokości 156.672,00 zł.


Oba Programy   finansowane  są przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach  Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


Gmina Pszczółki złożyła oświadczenia o przyjęciu środków z obu Programów i oczekuje na podpisanie umowy z Wojewodą Pomorskim.