Komunikat dotyczący otwarcia przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych oraz informacja o infrastrukturze sportowej w Gminie Pszczółki

Szanowni Państwo,


W informacji z dnia 30 kwietnia 2020 r. określiłem, iż Przedszkole Gminne „Pszczółka Maja” w Pszczółkach oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zostaną otwarte nie wcześniej niż 18 maja.
W porozumieniu z dyrektorami zdecydowałem, aby trosce o bezpieczeństwo całych rodzin, otworzyć przedszkola i oddziały przedszkolne najwcześniej 25 maja.

Szkoły są przygotowane na przyjęcie dzieci do placówek. Dyrektorzy poinformowali mnie, iż w chwili obecnej  zainteresowanie rodziców ponownym posłaniem dzieci do placówek jest niewielkie. Jest to całkowicie uzasadnione, rodzice i opiekunowie obawiają się o zdrowie swoich Pociech. Do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach zgłoszono 14 dzieci. Biorąc pod uwagę bardzo dynamiczną sytuację oraz utrzymujący się poziom zakażeń COVID-19 w Polsce, nie mamy pewności ilu rodziców, z obawy o zdrowie swoich dzieci, zdecydowałoby w poniedziałek o zaprowadzeniu ich do przedszkola.

Za odroczeniem terminu przemawia wiele argumentów, jednak najważniejszym z nich jest zdrowie dzieci, ich rodzin oraz pracowników przedszkola. Obecna sytuacja epidemiczna w Polsce nie pozwala na zdecydowane stwierdzenie, że podczas zajęć w przedszkolu nie dojdzie do zakażenia.

W kwestii ponownego otwarcia infrastruktury sportowej na terenie Gminy Pszczółki, komunikat w tej sprawie zostanie zamieszczony w poniedziałek, 18 maja.


                                                                              Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                 /-/ Maciej Urbanek