Komunikat dotyczący wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) od 01.01.2022r.

Komunikat

dotyczący wniosków o ustalenie prawa

do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+)

od 01.01.2022r.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach informuje, iż od 01.01.2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)  na obecny okres zasiłkowy 2021/2022 składa się wyłącznie drogą elektroniczną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata świadczenia 500+ jest możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej.


Jednocześnie informuję, iż wypłata świadczeń wychowawczych (500+) przyznanych przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach, będzie kontynuowana do końca okresu świadczeniowego 2021/2022 tj. do 31.05.2022r.


Jeśli do dnia 31.12.2021 r. został złożony  wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) w gminie (za okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022r.), prawo do tego świadczenia ustali gmina albo wojewoda (gdy do świadczenia stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Świadczenia za ten okres wypłaci gmina.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 (rozpoczynający się w czerwcu 2022r.) będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną od 01.02.2022 r.


ULOTKA 500+ rodzic

ULOTKA 500+ opiekun


Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach

/-/ Beata Nowakowska