Komunikat Sanepidu z dnia 06.09.2021r. dotyczący jakości wody w m. Pszczółki, zaopatrującego w wodę miejscowościach: Pszczółki, Kolnik, Rębielcz

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z UJĘCIEM
W M. PSZCZÓŁKI Z DNIA 06.09.2021


KOMUNIKAT Z DNIA 06.09.2021 - ZAOPATRYWANIE W WODĘ MIEJSCOWOŚCI
PSZCZÓŁKI, RĘBIELCZ


KOMUNIKAT Z DNIA 06.09.2021 - ZAOPATRYWANIE W WODĘ W MIEJSCOWOŚCI
KOLNIK


W związku z uzyskanymi wynikami badań oraz decyzją Sanepidu woda z ujęcia w Pszczółkach jest zdatna do spożycia w miejscowościach Pszczółki oraz Rębielcz (uzyskany wynik zawartości bakterii grupy coli: 0 jtk/100 ml).


W miejscowości Kolnik woda jest warunkowo zdatna do spożycia (konieczność przegotowania do celów spożywczych), ze względu na występowanie minimalnego przekroczenia poziomu bakterii grupy coli (1 jtk/100 ml – spadek z 11 jtk/100 ml).


Dziś zlecone zostały kolejne badania w punkcie pobrań w Kolniku. W przypadku stwierdzenia braku występowania bakterii grupy coli, woda powinna zostać zakwalifikowana jako zdatna do spożycia (bezwarunkowo).


Ustalono, że prawdopodobną przyczyną pogorszenia parametrów wody był widoczny na zdjęciu filtr nr 2 z hydroforni w Pszczółkach. Warto dodać, że część filtrująca zostanie objęta kompleksową modernizacją ujęcia, której rozpoczęcie planowane jest jeszcze w tym roku.


W tym tygodniu moją decyzją zostanie powołana komisja złożona m.in. z technologa, automatyka i inżyniera sanitarnego, która będzie miała za  zadanie sporządzenie raportu zawierającego określenie ostatecznej przyczyny nieprawidłowych parametrów wody, a także rekomendacje wskazujące, jak uniknąć takiej sytuacji w przyszłości.


Wójt Gminy Pszczółki

/-/

Maciej Urbanek