Komunikat w sprawie dodatku węglowego

Szanowni Państwo,


Informuję, że dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. określające termin 1 miesiąca na wypłatę świadczenia tzw. „Dodatku węglowego” zostały w dniu dzisiejszym, nowelizacją ustawy, zmienione - obecnie są to 2 miesiące.


Ponadto, do dnia dzisiejszego tj. 20 września 2022 r. nie otrzymaliśmy od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pieniędzy na wypłatę świadczeń, a tym samym zachowanie dotychczasowego terminu 1 miesiąca jest niemożliwe.


Wypłaty na kompletnie złożone wnioski, które nie wymagają dodatkowych wyjaśnień, zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu środków.


                                                                                             Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                               /-/ Maciej Urbanek