Komunikat Wójta Gminy Pszczółki dotyczący zapotrzebowania na zakup węgla

Komunikat Wójta Gminy Pszczółki
dotyczący zapotrzebowania na zakup węgla


W związku z procedowanymi regulacjami prawnymi mającymi umożliwić gminom prowadzenie sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych, przystępujemy do wstępnego oszacowania ilości węgla niezbędnego do zamówienia dla naszych mieszkańców na okres listopad – grudzień 2022.

Zgodnie z projektem ustawy zakupu węgla na warunkach preferencyjnych będzie mogła dokonać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym* (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Przyjmuje się, że 1 tona węgla będzie kosztować 2 000 zł i do końca tego roku tj. do 31.12.2022 r. jedno gospodarstwo będzie mogło zakupić 1,5 tony i w roku kolejnym 1,5 tony węgla na warunkach preferencyjnych.

Osoba, która jest zainteresowana kupnem paliwa z planowanej przez gminę dystrybucji, powinna zgłosić zapotrzebowanie na zakup węgla frakcji groszek, orzech lub miał w ilości do 1,5 tony na rok 2022 najpóźniej do dnia 7 listopada 2022 r.:
 

  • Elektronicznie – na adres wegiel@pszczolki.pl

  • Telefonicznie - pod numerem telefonu: 505 527 084 (od środy 02.11.2022r.)
  • Osobiście – w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18

________________________________________________________
*Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.


                                                                                 Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                   /-/ Maciej Urbanek