Konkurs kulinarny o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki”

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Konkursie kulinarnym o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki” na najlepszy produkt.


W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą w województwie pomorskim w zakresie produkcji żywności z przeznaczeniem jej na rynek, w tym gospodarstwa rolne wytwarzające w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego oraz podmioty indywidualne prowadzące działalność w województwie pomorskim w zakresie produkcji żywności

przeznaczonej wyłącznie na potrzeby własne (osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, szkoły gastronomiczne, stowarzyszenia, gospodarstwa rolne i agroturystyczne), którzy wypełnią Formularz zgłoszenia (zał. nr 1 do Regulaminu) oraz, w przypadku zakwalifikowania się do finału Konkursu, dostarczą produkt do oceny Komisji Konkursowej.


  • Zgłoszenia (formularz w załączeniu) można nadsyłać do 25 sierpnia !

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 produktów, każdy w innej spośród poniższych konkurencji:

  • Produkt pochodzenia zwierzęcego
  • Produkt pochodzenia roślinnego
  • Produkty zbożowe i cukiernicze
  • Inne produkty (np. mieszane)


Do II, finałowego etapu Komisja zakwalifikuje maksymalnie 30 produktów, które zostaną poddane ocenie organoleptycznej. Na finalistów czekają wyjątkowe nagrody.


Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, które w łatwy sposób można dostarczyć wybierając z poniżej dostępnych opcji:

  • na adres korespondencyjny Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem „Konkurs kulinarny”;
  • pocztą elektroniczną na adres dros@pomorskie.eu . W przypadku tej formy wysyłki należy wysłać skan podpisanego ręcznie formularza;
  • osobiście w siedzibie Departamentu Środowiska i Rolnictwa przy ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, I piętro, sekretariat pokój 100

Tu jest wykaz produktów nagrodzonych Bursztynowym Laurem Marszałka Województwa Pomorskiego w latach 2012-2019


Do pobrania:

Regulamin konkursu kulinarnego

Formularz zgłoszenia