Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach


Na podstawie Zarządzenia nr 25/21 z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Wójt Gminy Pszczółki Maciej Urbanek ogłasza


konkurs na stanowisko:


Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach.Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach” w terminie do dnia 07.05.2021 r., w Urzędzie Gminy w Pszczółkach lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki.


Szczegółowe informacje na stronie: bip.pszczolki.pl