Konkurs na stworzenie zielnika

Ogłaszam konkurs przyrodniczy na

stworzenie zielnika z roślinami miododajnymi


Konkurs kieruję do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym wychowanków oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych i przedszkolach.


Wszystkie prace konkursowe powinny być wykonane w oparciu o filmy instruktażowe, do których linki będą dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.pszczolki.pl oraz gminnego profilu społecznościowego Facebook: Dzieje się w Gminie Pszczółki.


  • Filmy instruktażowe będą publikowane w odstępach tygodniowych, począwszy od piątku: 18 czerwca 2021 r.

  • Termin przyjmowania zgłoszeń i składania prac konkursowych mija 20 sierpnia 2021 r.

  • Zapraszam do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz do pobrania karty zgłoszenia, dostępnych na stronie: 
    https://bip.pszczolki.pl/822.html?file=10292

  • Wszelkie pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres:              b.duraj@pszczolki.plKonkurs na stworzenie zielnika z roślinami miododajnymi został przygotowany w ramach projektu: „Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie -Miodowy BEE’znes”.


Wójt Gminy Pszczółki

/-/

Maciej Urbanek