Konsultacje społeczne - rozbudowa drogi gminnej

Wójt Gminy Pszczółki

Maciej Urbanek

zaprasza na


konsultacje społeczne


w sprawie rozbudowy drogi gminnej

ul. Modrzewiowej w Skowarczu.


Miejsce i termin konsultacji:

świetlica wiejska w Skowarczu,

14.11.2022 r. godz. 17.00


                                                                        Wójt Gminy Pszczółki

                                                                         /-/ Maciej Urbanek