Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027

Szanowni Państwo!

Lokalna Grup Działania LGD „Trzy Krajobrazy” będzie przystępować do tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.


Zapraszamy do śledzenia strony www.trzykrajobrazy.pl, gdzie będą prowadzone wzmożone prace konsultacyjne projektu LSR, jak również badania społeczne mieszkańców obszaru LGD.