Niższa cena węgla dostępnego w preferencyjnej sprzedaży

Informujemy, że od dnia 20 marca br. obowiązywać będzie nowa cena węgla dostępnego w ramach preferencyjnej sprzedaży dla mieszkańców gminy Pszczółki i wynosić będzie 1790 zł brutto za tonę.

Cena ta dotyczy wyłącznie węgla dostępnego na składzie i będzie obowiązywać do jego wyczerpania. Na chwilę obecną dysponujemy m.in. ok. 1,5 tony węgla frakcji groszek i ok. 30 ton węgla frakcji orzech. Sprzedaż będzie dokonywana według kolejności zgłoszeń.

Osoby zainteresowane, spełniające wymogi preferencyjnego zakupu węgla, zapraszamy do kontaktu ze Spółką Eco Probe, ul. Pomorska 1 w Pszczółkach, tel. 690-009-360.