Nowa taryfa za wodę i ścieki

Szanowni Państwo,


Informuję, że na podstawie decyzji znak GD.RZT.70.48.351.2022/D.MW z dnia 22 września 2022 r. wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zmianie ulegają dotychczasowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Konieczna zmiana stawek za wodę i ścieki podyktowana jest zarówno faktem zakończenia obowiązującej dotychczasowej taryfy jak i stale rosnących kosztów utrzymania i eksploatacji infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na właściwym i zgodnym z obowiązującymi przepisami poziomie.

Ponadto informuję, że na dzisiejszej Sesji Rady Gminy Pszczółki podjęto uchwałę określającą dopłatę do odprowadzanych ścieków w wysokości 1,70 zł netto za 1m3.

W perspektywie rocznej szacowany koszt dopłaty obciążający gminę wyniesie około 686 tys. złotych brutto.

Dopłata obowiązuje z mocą wsteczną od dnia wejścia w życie taryfy.

Nowa taryfa opłat:

• 1 m3 wody – 3,72 zł netto,

• 1 m3 odprowadzonych ścieków – 8,45 zł netto,

Nowa taryfa obowiązuje od 19 października 2022r.


                                                                        Wójt Gminy Pszczółki

                                                                           /-/ Maciej Urbanek