Nowe urządzenie zabawowe przy SP Skowarcz

Jak już pewnie niektórzy z Państwa zdążyli zauważyć, na placu koło Szkoły Podstawowej w Skowarczu pojawiło się nowe urządzenie zabawowe.
Dzisiaj, razem z Sołtysem Janem Guszkowskim oraz Dyrektorem Karolem Gołąbkiem oficjalnie „oddaliśmy do użytku” wspomnianą zabawkę.
Wartość urządzenia to prawie 40 tys. złotych, z czego 24 tys. zł to wkład z Funduszu Sołeckiego.
Teren koło szkoły pięknieje z roku na rok – razem z boiskiem wielofunkcyjnym, nowa zabawka prezentuje się imponująco!
Cieszę się, że dobro dzieci jest tak samo ważne dla gminy, dla szkoły jak i dla sołectwa. Dzięki wzajemnemu porozumieniu możemy cieszyć się takimi wydarzeniami jak dzisiaj.
Pozostaje mi życzyć wszystkim dzieciom wspaniałej zabawy!


                                                                                Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                   /-/ Maciej Urbanek