Rodzina 500+ nowe warunki świadczenia

Od 1 lipca 2019r. można składać on-line wniosek o otrzymanie rządowego świadczenia w ramach programu RODZINA 500+ .


Wniosek można złożyć także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednioctwem poczty od 1 sierpnia 2019r.

Wniosek należy złożyć zarówno gdy chcemy:

  • kontynuować pobieranie świadczenia 500+ na dane dziecko,
  • ubiegać się o świadczenie 500+ na dziecko, na które dotychczas nie pobierano świadczenia z Programu.

Szczegóły dotyczące świadczenia dostępne są na stronie www.gov.pl/rodzina

PLAKAT 500 plus page 0