Wybrano nowego sołtysa wsi Kleszczewko

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informuję, że podczas wczorajszego zebrania sołeckiego we wsi Kleszczewko został wybrany nowy sołtys - tę zaszczytną funkcję będzie pełniła Pani Anna Czechowska.
Życzę Pani wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków na rzecz lokalnej społeczności.
Powodzenia!

                                                                                     

                                                                                  Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                      /-/ Maciej Urbanek