Odwołane wydarzenie "Śladami zwierząt"

Szanowni Państwo!

Z uwagi na liczne prośby rodziców, których dzieci z powodu nałożonej kwarantanny, izolacji nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu „Śladami zwierząt" czyli leśna wędrówka z łowczym w dniu 22.01.2022 r. g. 10.00, uprzejmie informujemy o jego przełożeniu.

O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.