Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów placówek oświatowych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


Wójt Gminy Pszczółki

Maciej Urbanek

zaprasza do składania ofert

w związku z ogłoszonymi konkursami na stanowiska:


1.Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skowarczu

ul. Gdańska 9, 83-032 Skowarcz

2.Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach

ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

3.Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach

ul. Szkolna 6, 83-032 Pszczółki

Termin składania ofert upływa 30 marca 2023 r. o godz. 15:30

Szczegóły oraz pełna treść ogłoszenia o konkursie dostępna tutaj.


                                                                                                                 Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                                                     /-/ Maciej Urbanek