Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego

Wójt Gminy Pszczółki ogłasza sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Pszczółki.
Opis przedmiotu sprzedaży:  
1) Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub C 220. Przebieg urządzenia: Całkowita ilość 352052, czarno-biały 309467, kolor 42585.
2) Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub 223. Przebieg urządzenia: Czarno-biały 0463672.
Urządzenia wymagają generalnego serwisu lub mogą być przeznaczone na części zamienne.
Transport oraz zniesienie urządzeń po stronie kupującego (lokalizacja: I piętro, parter w budynku bez windy).
Oferty z podaniem proponowanej ceny zakupu należy składać do dnia 30.11.2022 r. w Urzędzie Gminy w Pszczółki lub elektronicznie na adres: urzad@pszczolki.pl
Oferty winny zawierać dane osobowe oferenta, proponowaną cenę zakupu brutto.
Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel.  512-048-793.


                                                                                Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                  /-/ Maciej Urbanek