Ogłoszenie o sprzedaży przyczepki samochodowej

DSC 0184


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY


Wójt Gminy informuje o wystawieniu do sprzedaży przyczepki samochodowej lekkiej, marki  Neptun, stanowiącej własność Gminy Pszczółki.


  Parametry techniczne przyczepki:

  •  Producent:  Neptun
  •  Typ:  Remorque 1
  •  Oznaczenie handlowe:  N7 -263 ptw
  •  Numer  identyfikacyjny:   SXE 1P263NHS100065
  •  Masa całkowita:  750 kg
  •  Masa własna: 153 kg
  •  Długość przestrzeni ładunkowej:  2630 mm
  •  Okres użytkowania:  1,5 roku
  •  Pojazd zarejestrowany  nr.  rej. GDA 5VS5 
  •  Stan techniczny:  przyczepka po wypadku  komunikacyjnym,  szkoda  100%, przyczepka nie jest dopuszczona do ruchu drogowego.

DSC 0185

Transport przyczepki  do miejsca  docelowego należy wykonać we własnym zakresie.

Wydanie przyczepki  nastąpi do 7 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty za przyczepkę .


Oferty należy składać pisemnie w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18,  83-032 Pszczółki  w terminie do dnia 18.07.2019r. do godziny 10.30.

        

Sporządził:

 /-/ Jarosław Drzewiecki