Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.) ogłaszam zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


  1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego

Gmina Pszczółki, ul. Pomorska 18 83-032 Pszczółki, tel. 58 683 91 28, fax 58 682 91 95

strona internetowa: www.pszczolki.pl, e-mail: urzad@pszczolki.pl


  1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.)


  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznego transportu zbiorowego w zakresie autobusowych gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej w transporcie zbiorowym na liniach:

Nr 1

Pszczółki -Rębielcz - Żelisławki - Ulkowy I - Ulkowy - Różyny - Kleszczewko -Różyny - Skowarcz - Ostrowite - Pszczółki.

Nr 2

Pszczółki - Ostrowite - Skowarcz - Różyny - Kleszczewko - Różyny - Ulkowy -Ulkowy I - Żelisławki - Rębięlcz - Pszczółki.


4. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego

  1. Planowana data rozpoczęcia świadczenia usługi: 01.09.2020 r.
  2. Przewidywany czas trwania umowy: 31.12.2021 r.


5. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pszczółki

  2. Strona internetowa Gminy Pszczółki

  3. Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach.          Wójt

/-/ Maciej Urbanek