Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w Zarządzeniu Nr 87/22 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.


Szczegóły oraz pełna treść ogłoszenia o naborze dostępna jest TUTAJ.