"Opieka wytchnieniowa" oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Gmina Pszczółki złożyła wnioski  w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 oraz Programu  "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023.

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa"  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, natomiast  celem Programu "Asysten osobisty osoby niepełnosprawnej" jest wsparcie  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.