Pamiętaj o złożeniu deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w ewidencji CEEB

Pamiętaj o złożeniu deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w ewidencji CEEB!


Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.


Ulotka informacyjna