Podziękowanie za 3 lata kadencji

Szanowni Państwo,

Dokładnie 3 lata temu zostałem zaprzysiężony na Urząd Wójta Gminy Pszczółki.

Dziękuję, za każdy dzień spędzony RAZEM – podczas sukcesów, porażek i wyzwań, przed którymi jako wspólnota staliśmy.

Przez 1096 dni:

 • zrealizowaliśmy 132 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 29 067 371 zł,
 • pozyskaliśmy na inwestycje 19 500 000 zł środków zewnętrznych (Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Inwestycji Lokalnych, Regionalny Program Operacyjny, Program Inwestycji Strategicznych),
 • przebudowaliśmy 20 dróg, z czego 15 z zewnętrznym dofinansowaniem środków PL lub UE – częściej niż co 2 miesiące gdzieś rozpoczynamy inwestycję drogową
 • opracowujemy 8 dokumentacji przebudowy dróg, w tym 7 na podstawie specustawy i decyzji drogowej „ZRID”,
 • wybudowaliśmy 3 nowe boiska sportowe dla dzieci,
 • powstał nowy plac zabaw w Rębielczu oraz Otwarta Strefa Aktywności w Pszczółkach,
 • wprowadziliśmy Budżet Obywatelski jako 1 gmina wiejska w Powiecie Gdańskim,
 • powołaliśmy Gminną Radę Seniora,
 • utworzyliśmy Gminną Komunikację Autobusową dla Mieszkańców zagrożonych wykluczeniem komunikacyjnym - na ten cel pozyskaliśmy 117 000 zł z Programu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
 • zmodernizowaliśmy Muzeum Miodu.

Ale nie tylko inwestycjami Gmina Pszczółki "żyje". Pozyskaliśmy bowiem:

 • 154 000 zł w Programie "Asystent Osoby Niepełnosprawnej",
 • 77 000 zł w Programie "Opieka wytchnieniowa",

To nie koniec działań. Jestem świadomy, ile jeszcze musimy zrobić. Motywacja do działania nie spadła, a wprost przeciwnie. Dziękuję WSZYSTKIM, z którymi na co dzień mam przyjemność współpracować: pracownikom Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Radnym, Sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach, Szkołom, Gminnej Bibliotece Publicznej, ale również Wam – internautom.

Pozdrawiam i dziękuję za wspólne 3 lata!


Wójt Gminy Pszczółki

/-/

Maciej Urbanek