Porady psychologiczne


KOMUNIKATWójt Gminy Pszczółki, Maciej Urbanek informuje, iż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach skorzystać można :


  • z indywidualnych porad psychologicznych

  • z porad terapeuty uzależnień podczas zajęć grupowych (terapia dla osób współuzależnionych)

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel 512 909 092


Na spotkanie z psychologiem można zapisać się

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach

lub pod nr tel. 512 909 126Wójt Gminy Pszczółki

/-/ Maciej Urbanek