Pozostało 10 dni na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Pozostało 10 dni na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków!


Co to jest CEEB?

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?

- dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r.

- dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od jego uruchomienia.
Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. Drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl.

  2. W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Pszczółkach. Druk formularzy można pobrać tutaj:

Budynki mieszkalne

Budynki i lokale niemieszkalne