Preferencyjna sprzedaż węgla – aktualne informacje

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami i uwagami dotyczącymi preferencyjnej sprzedaży węgla, przekazujemy poniższe wyjaśnienia.


1.    Umowy sprzedaży węgla są zawierane według kolejności rozpatrywania wniosków składanych do Urzędu Gminy w Pszczółkach. Według stanu na dzień 16.12.2022 roku pozytywnie rozpatrzonych zostało 565 wniosków.


2.    Dłuższy czas oczekiwania wiąże się z chwilowym wstrzymaniem odbiorów węgla z portu. Do 08.12.2022 roku Gmina Pszczółki odebrała ok. 25 ton miału, ok. 200 ton groszku i ok. 50 ton orzecha. W pierwszej kolejności nie była dostępna frakcja orzecha. Sytuacja wstrzymania dostaw jest niezależna od naszej gminy i dotyczy wszystkich gmin z województwa pomorskiego biorących udział w preferencyjnej sprzedaży węgla. Dziś otrzymaliśmy informację o przywróceniu możliwości odbiorów węgla. W tym tygodniu możemy odebrać ok. 50 ton groszku, a najprawdopodobniej w następnym ok. 50 ton orzecha (mimo złożonego zapotrzebowania na ok. 150 ton). Przypominamy, że o możliwości dokonania zakupu zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez pracownika Eco Probe Sp. z o.o.


3.    Bardzo prosimy wszystkich kupujących przed podpisaniem umowy o zapoznanie się z dostępnymi frakcjami miału. Próbki będą dostępne w Eco Probe Sp. z o.o. i w Urzędzie Gminy w Pszczółkach. W miarę dostępności, będzie możliwa zmiana frakcji węgla.