Program "GAZ-SYSTEM dla edukacji"

Program GAZ-SYSTEM dla edukacji zawitał do Gminy Pszczółki


Firma GAZ-SYSTEM w ramach programu „GAZ-SYSTEM dla edukacji” przekazała Gminie Pszczółki 30 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na doposażenie klasopracowni, zakup sprzętu oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Mowa o:

  •  monitorach interaktywnych z jednostkami centralnymi;
  •  laptopach do nauki zdalnej;
  •  grze edukacyjnej do wsparcia psychologicznego.


Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” w ramach swoich działań przyczynia się do: 

  • upowszechnienia i promocji edukacji z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi;
  • objęcia programami nauczania z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi;
  • zapewnienia sprzętu do edukacji zdalnej uczniom z obszaru wykluczenia cyfrowego;
  • rodzin niezamożnych, których nie stać na zakup laptopów do nauki zdalnej;
  • zapewnienia innowacyjnych narzędzi pracy nauczycielom szkoły.


Wspomniany zakup zasili wyposażenie Szkoły Podstawowej w Różynach jeszcze w tym roku szkolnym.