Projekt „Z pszczółką przemierzaj świat”

Gmina Pszczółki otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację projektu pt.
„Z pszczółką przemierzaj świat”.


Wysokość dofinansowania 12 000,00 zł

(koszt kwalifikowany 23 000,00 zł)


Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bioróżnorodności i ochrony poszczególnych elementów przyrody oraz wpływu zmian klimatycznych na zmniejszenie bioróżnorodności, w tym nauka rozróżniania pospolitych gatunków roślin, owadów zapylających oraz korzyści płynących  z natury.


Założone zadania:

1. Montaż 3 tablic edukacyjnych dotyczących:

 • bioróżnorodności porostów, grzybów, glonów,
 • bioróżnorodności owadów i roślin,
 • bioróżnorodności drzew.


2. Montaż 2 gier edukacyjnych dotyczących:

 • bioróżnorodności porostów, grzybów, glonów i drzew,
 • bioróżnorodności owadów i roślin w parku w Ulkowach oraz przy Cysterskim Deptaku Widokowym w Pszczółkach,


3. Emisja 6 krótkometrażowych filmów edukacyjnych o tematyce:

1) Co to jest bioróżnorodność?,

2) Bioróżnorodność roślin,

3) Bioróżnorodność owadów,

4) Bioróżnorodność porostów, glonów i grzybów,

5) Drzewa jako ostoje bioróżnorodności,

6) Co możemy zrobić, by ocalić bioróżnorodność?


Program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl


Sprawozdanie z realizacji zadania edukacyjnego


W ramach realizacji zadania: Z pszczółką przemierzaj świat zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane wcześniej zakresy przedsięwzięcia.


Zgodnie z planem wykonano:

 • Zakup i montaż 3 szt. tablic edukacyjnych oraz 2 szt. gier edukacyjnych. Gry i tablice zostały zamontowane w parku w Ulkowach oraz na Cysterskim Deptaku Widokowym
  w Pszczółkach
 • Przygotowanie scenariusza i świadczenie usługi lektora w 6 krótkometrażowych filmach edukacyjnych o tematyce środowiskowej
 • Zdjęcia plenerowe, nagranie lektora, wykonanie oprawy graficznej filmów wraz
  z animowaną pszczołą, montaż oraz wykonanie napisów do 6 krótkometrażowych filmów edukacyjnych o tematyce środowiskowej. Nagrano i opublikowano następujące filmy:
  • Co to jest bioróżnorodność?; publikacja 26/10/2021 r;
  • Bioróżnorodność roślin; publikacja 2/11/2021 r;
  • Bioróżnorodność owadów; publikacja 9/11/2021 r;
  • Bioróżnorodność porostów, glonów i grzybów; publikacja 16/11/2021 r;
  • Drzewa jako ostoje bioróżnorodności; publikacja 22/11/2021 r;
  • Co możemy zrobić, by ocalić bioróżnorodność?; publikacja 30/11/2021 r;

Filmy edukacyjne zostały też rozpropagowane przez gminny profil FB „Dzieje się w Gminie Pszczółki.

 • Osiągnięto zakładane efekty rzeczowe – montaż 3 szt. tablic i 2 szt. gier edukacyjnych oraz publikacja w Internecie 6 filmów edukacyjnych (czas trwania około 1 min. każdy)
 • Osiągnięto planowane efekty ekologiczne – poprzez realizację projektu udało się podnieść świadomość społeczną i wiedzę na temat bioróżnorodności oraz roli różnych organizmów w ekosystemach
 • Łączny koszt zadania wyniósł: 23.000 zł
 • Wysokość dotacji WFOŚiGW w Gdańsku: 12.000 zł