Przegląd instalacji kanalizacji sanitarnej

Szanowni Mieszkańcy!

W kwietniu na terenie Gminy Pszczółki rozpoczyna się akcja przeglądu instalacji kanalizacji sanitarnej.


Dlaczego jest to tak istotne?

  • To skuteczny sposób na zlokalizowanie źródła pochodzenia odoru kanalizacyjnego.
  • Ponieważ nieszczelność instalacji odpływowej to zagrożenie dla jego domowników.
  • Ma na celu sprawdzenie braku podłączenia odpływu wód opadowych, roztopowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
  • Obciążenie systemu kanalizacyjnego przekłada się na sprawność działania całej instalacji.


Jak będzie przebiegała próba szczelności?

  • Do instalacji odpływowej za pomocą zadymiarki kanałowej o dużej mocy wprowadza się bezpieczny dym, który sprawia, że rury kanalizacyjne wypełniają się nim.
  • Następnie dym wydostaje przez nieszczelności tj., braki uszczelek i inne otwory na zewnątrz. Efekt wizualny w postaci widocznego dymu pozwala zlokalizować nieszczelności w systemie kanalizacyjnym.


Co powinniśmy jeszcze wiedzieć?

  • Dym posiada atesty i nie jest szkodliwy dla zdrowia ludzi czy zwierząt.
  • W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach mieszkalnych zalecane jest ich przewietrzenie oraz natychmiastowe zgłoszenie tego faktu pracownikom przeprowadzającym zadymianie.
  • Pojawienie się dymu w budynku może świadczyć o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.


Zapraszamy do śledzenia prac przeglądowych zgodnie z harmonogramem dostępnym pod adresem:

https://ecoprobe.pl/ogloszenia/sprawdzanie-instalacji-kanalizacji-sanitarnej