„Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie – Miodowy BEE'znes”

Gmina Pszczółki w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, plan operacyjny na lata 2020-2021, realizuje operacje pn.:


„Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie – Miodowy BEE'znes” 


Celem projektu jest udział zainteresowanych stron we wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (cel 1)


Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Pszczółki. Popularyzuje nowoczesne metody hodowli pszczół, produkcji miodu oraz produktów z nim związanych. Projekt wzmacnia kompetencje na rzecz nowoczesnych form sprzedaży miodu i wyrobów pochodzenia pszczelego.

Projekt angażuje dzieci i młodzież w warsztaty i konkurs przyrodniczy.  Wpływa na zwiększenie ich wiedzy o roli pszczół i roślin miododajnych w życiu wsi. Wszystkie działania promują zawód pszczelarza, produkcję miodu, ochronę przyrody i bioróżnorodności gatunkowej.


Spodziewane efekty: 

•    organizacja konferencji „Forum pszczelarskie”'
•    podniesienie poziomu innowacyjności prowadzenia działalności gospodarczej wśród 60 pszczelarzy'
•    nabycie umiejętności przez 100 osób do rozwoju nowatorskiej działalności gospodarczej na wsi (tworzenie kosmetyków z produktów pszczelich)'
•    nabycie przez co najmniej 60 osób (dzieci i młodzież) umiejętności rozpoznawania gatunków roślin miododajnych oraz uświadomienie im wartości jaką niesie za sobą bioróżnorodność'
•    organizacja warsztatów dla 5 grup dzieci i dorosłych oraz organizacja konkursu o tematyce przyrodniczej.


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zadanie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”.