Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dot. rozbudowy sieci wod-kan

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców ulic: Miedzianej, Złotej, Srebrnej, Diamentowej, Platynowej oraz Piaskowej w Skowarczu na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. rozbudowy sieci wod-kan.

Spotkanie odbędzie się 30 marca o godzinie 17.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach.

Państwa obecność jest dla nas bardzo ważna, bowiem omówimy m.in. temat przyłączy.

Przypominamy, że ta ogromna inwestycja jest możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020.