Stypendia Wójta Gminy Pszczółki za wyniki w nauce wręczone!

Stypendia Wójta Gminy Pszczółki za wyniki w nauce wręczone!

Tradycyjnie pod koniec lutego każdego roku następuje uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Pszczółki za wyniki w nauce dla klas VI - VIII.

Dzisiaj nadszedł ten dzień!

W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej zacne grono prymusów odebrało listy gratulacyjne określające przyznane im stypendium.

Stypendium Wójta zostało przyznane 35 uczniom na okres 5 miesięcy, tj. od lutego do czerwca 2023 r. i będzie wypłacane w transzach miesięcznych. Najwyższa średnia to 5,82.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy kolejnych naukowych sukcesów. Brawo!