Ul. Kopernika w Pszczółkach z uzyskanym pozwoleniem na budowę

Pragnę poinformować, że dziś w obecności Zastępcy Piotra Chajewskiego oraz Pani Radnej Wiolety Bizior otrzymałem z rąk Starosty Gdańskiego Pana Mariana Cichona oraz Wicestarosty Marzeny Biernackiej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Kopernika w Pszczółkach, czyli rozbudowę drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II.

Decyzją Starosty Gdańskiego został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.

Dokumentacja projektowa opracowana została w trybie „Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej” (tzw. ZRID).

Konieczność uporządkowania spraw właścicielskich w pasie drogi ul. Kopernika to czasochłonny proces (trwało to od wielu, wielu lat), ale niezmiernie się cieszę, że nareszcie etap projektowy możemy uznać za zakończony.

Złożyliśmy już wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie 50% wartości przebudowy ul. Kopernika. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.


Wójt Gminy Pszczółki

/-/

Maciej Urbanek