Urząd Gminy, GOPS i Kamienica Kultury nieczynne dla interesantów

Komunikat

Wójta Gminy Pszczółki

Macieja UrbankaW celu zapobiegania rozprzestrzenianiu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 informuję:


1. Od 16 marca 2020 r. aż do odwołania budynki Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również Kamienica Kultury w Pszczółkach będą nieczynne dla wszystkich interesantów.


2. W przypadku spraw pilnych, właściwych do rozpatrzenia przez Urząd Stanu Cywilnego lub pracownika ds. ewidencji ludności, w pierwszej kolejności należy umówić się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym celem spotkania w budynku UG.


3. Wszystkie sprawy należy załatwiać:

-  telefonicznie w godzinach pracy urzędu,
-  poprzez adres e-mail: urzad@pszczolki.pl,

-  poprzez platformę ePUAP.


4. Wiadomości wysyłane poprzez media społecznościowe nie są traktowane jako forma wszczęcia danej sprawy i nie będą rozpatrywane.

 

5.  Płatności należy dokonywać poprzez przelewy internetowe.


6. Adresy mailowe oraz numery telefonów wszystkich pracowników Urzędu Gminyw Pszczółkach znajdują się na stronie bip.pszczolki.pl w zakładce „KONTAKT”.

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY:

sekretariat:                                512 048 786

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 512 909 088 (świadczenia), 512 909 126 (pracownik socjalny)

ewidencja ludności:              512 048 798

Urząd Stanu Cywilnego:   512 048 794

rozliczenia wody:                  512 048 793


W tej nowej i ciężkiej dla nas wszystkich sytuacji uprzejmie proszę o dostosowanie się do ww. zaleceń.


                                                                                                                   Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                                                       /-/Maciej Urbanek