Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej


Zapraszamy prowadzących gospodarstwa rolne zlokalizowane na terenie Gminy Pszczółki, zainteresowanych usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag) do składania wniosków o sfinansowanie kosztów utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Wnioski mogą składać właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości rolnych z gminy Pszczółki, na których znajdują się wyroby z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z prowadzonej przez nich działalności rolniczej.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pszczółkach do dnia 15 lutego 2023 roku.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na pokrycie kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dane z wniosków są niezbędne do przeprowadzenia analizy możliwości pozyskania przez Gminę Pszczółki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i określenia skali problemu związanego z odpadami rolniczymi na terenie gminy. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Pszczółki dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.


Rolnicy zobowiązani będą we własnym zakresie dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do punktu zbiórki surowców wtórnych w Tczewie oraz do zapłaty podatku VAT od kosztów utylizacji odpadów.


Szczegóły dotyczące dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Pszczółki, pok. 13, lub pod nr tel. 512 048 766.


WNIOSEK

OŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS