Ważna informacja dla Seniorów dot. otrzymanych pulsoksymetrów – próby oszustw!

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi telefonów z prośbą o zwrot otrzymanych od Urzędu Gminy pulsoksymetrów informuję, że pulsoksymetry, które otrzymali Państwo w 2020r. są Państwa własnością i nikt nie ma prawa ich Państwu odebrać.

Wszelkie telefony, SMS-y dotyczące zwrotu/zapłaty za ww. przedmioty są próbą oszustwa.
Jeśli otrzymają Państwo telefon z prośbą o zwrot, zapłatę lub jakiekolwiek inne działanie związane z pulsoksymetrami proszę niezwłocznie przekazać tę informację na Policję.


                                                                      Wójt Gminy Pszczółki

                                                                        /-/ Maciej Urbanek