Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t.j.  Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899)


Wójt Gminy Pszczółki


informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18 oraz na stronach internetowych Urzędu, w dniu 07.10.2022 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowości Skowarcz przeznaczonych do dzierżawy.


                                                                                                                                Wójt

                                                                                                                  /-/ Maciej Urbanek


wykaz nieruchomości