Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowości Kolnik przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 ze zm.)


Wójt Gminy Pszczółki


informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18
oraz na stronie internetowej Urzędu, w dniu 18.11.2022 r. na okres 21 dni
został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowości Kolnik  przeznaczonych do dzierżawy.


                                                                                                                                              Wójt

                                                                                                                                   Maciej Urbanek


Wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Kolnik przeznaczonych do oddania w dzierżawę