Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 ze zm.) Wójt Gminy Pszczółki informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18 oraz na stronach internetowych Urzędu, w dniu 18.06.2021 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Pszczółki, przeznaczonych do sprzedaży.


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży.